Aplicarea unor facilităţi fiscale va fi prelungită până în 25 octombrie

0

Potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor, aplicarea unor măsuri precum cele referitoare la suspendarea executării silite sau neplata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile fiscale care au devenit scadente după 21 martie 2020 va fi prelungită cu patru luni, respectiv până la 25 octombrie 2020, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor.

Conform Codului de procedură fiscală, alte măsuri care urmează să fie aplicate până la 25 octombrie sunt cele potrivit cărora nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare, reglementată de art. XII din OUG nr. 48/2020.

Rămân în vigoare, reducerea semnificativă a perioadei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere sau suspendarea condiţiilor de menţinerea eşalonărilor la plată.

Aceste măsuri fiscale, adoptate prin art. VII din OUG nr. 29/2020 şi prin art. XI şi XII din OUG nr. 48/2020 îşi încetau aplicabilitatea la data de 25 iunie 2020, conform OUG nr. 90/2020.

„În ceea ce priveşte prelungirea aplicării unor măsuri fiscale, subliniem că în contextul în care pandemia SARS-CoV-2 a generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea întreprinderilor, confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate, acestea au devenit mai puţin solvabile. De altfel, reluarea activităţii de către mediul de afaceri presupune existenţa unor disponibilităţi băneşti. În condiţiile în care mediul economic se relansează etapizat, este necesar să fie menţinute lichidităţile financiare. În acest sens este important ca statul să nu le afecteze iremediabil activitatea prin demararea măsurilor de executare silită, pierderea înlesnirilor la plată acordate, considerarea obligaţiilor fiscale pe care aceştia le înregistrează ca fiind restante ori prin întârzierea la plată a sumelor pe care statul le datorează, respectiv TVA-ul solicitat la rambursare. Aceste măsuri sunt importante pentru contribuabili, fie că ne referim la persoane juridice sau fizice, fapt pentru care este necesar să se prelungească termenul de aplicare a măsurilor fiscale adoptate pe perioada stării de urgenţă. Acest lucru este valabil, fără a fi limitativ, pentru IMM-uri care reprezintă un sector semnificativ pentru economia naţională, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia financiară a multor întreprinderi viabile pe piaţă, precum şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând menţinerea activităţii acestora”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Proiectul de act normativ prevede şi măsuri privind extinderea aplicării bonificaţiilor pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plăţii anticipate.

S-a instituit un sistem de bonificaţii, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020, pentru plata impozitului pe profit şi a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020,

A fost admis un amendament, adoptat în Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020, in procesul de dezbatere parlamentară privind legea de aprobare, privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, prin care se reglementează ca bonificaţiile pentru plata impozitului pe profit şi a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor să se acorde şi pentru trimestrele II şi III, la termenele de plată 25 iulie 2020 şi 25 octombrie 2020.

„Beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat” atât contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cât şi contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, deşi, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prevederile actuale ale art. 11 din Legea nr. 54/2020, făcând referire doar la „impozitul pe profit datorat”, ar trebui să fie modificate astfel încât să clarifice faptul că bonificaţia, pentru aceşti contribuabili, se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, şi nu din impozitul pe profit datorat, aşa cum este reglementat în prezent.

Iniţiatorii propun aplicarea bonificaţiei şi în cazul plătitorilor de impozit pe profit, prin actualul proiect de act normativ,  care au optat pentru anul fiscal modificat sau care sunt plătitori şi de impozit specific unor activităţi, prin extinderea aplicării bonificaţiilor pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plăţii anticipate, pentru trimestrele II şi III, respectiv pentru perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, şi perioada 26 septembrie – 25 decembrie inclusiv, din anul 2020.

„Menţionarea acestor perioade de plată este necesară întrucât anul fiscal modificat nu corespunde trimestrelor calendaristice ale anului 2020”, precizează MFP.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și