Imbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

0

Depozitarul Central a fost autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate competentă, în baza Regulamentului European nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR), conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES.

În cadrul procesului de autorizare, Banca Naţională a României a avut calitatea de autoritate relevantă pentru operaţiunile de decontare în lei, iar Banca Centrală Europeană a avut calitatea de autoritate relevantă pentru operaţiunile de decontare în euro, desfăşurate de Depozitarul Central.

„Autorizarea Depozitarului Central în baza Regulamentului european a fost un proiect extrem de amplu, ce s-a derulat pe parcursul mai multor ani, a implicat resurse importante şi a solicitat o echipă complexă din cadrul instituţiei. Obligaţia de obţinere a noii licenţe a fost dublată de dorinţa noastră de a oferi tuturor participanţilor la piaţă – intermediari, emitenţi şi deţinători de instrumente financiare – servicii post-tranzacţionare aliniate perfect standardelor europene, adaptate noilor cerinţe şi norme internaţionale şi susţinute de o infrastructură solidă şi fiabilă. Într-un context financiar aflat în dinamică permanentă, ne dorim ca Depozitarul Central să rămână, pentru toţi partenerii săi, un reper de profesionalism şi consecvenţă”, a declarat Silvia Buicănescu, director general al Depozitarului Central.

Obţinerea autorizării Depozitarului Central în condiţiile standardelor europene confirmă faptul că procedurile, practicile şi regulile instituţiei ca infrastructură a pieţei financiare din România sunt armonizate cu noul cadru de reglementare al Uniunii Europene, se menţionează în comunicat.

„Depozitarul Central continuă să furnizeze, astfel, servicii standardizate şi de înaltă calitate în ceea ce priveşte înregistrarea şi păstrarea instrumentelor financiare, administrarea conturilor de instrumente financiare la nivelul cel mai înalt şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare încheiate la Bursa de Valori Bucureşti şi în afara sistemelor de tranzacţionare”, precizează sursa citată.

Regulamentul european are un impact semnificativ în crearea unui cadru post-tranzacţionare uniform în statele membre, prin introducerea unui set de reguli comune şi diminuarea complexităţii în materie de reglementare la nivelul pieţei financiare europene, cauzată de norme naţionale diferite.

Proiectul de reautorizare a Depozitarului Central a fost unul extrem de complex şi a necesitat atât modificări la nivelul sistemului Depozitarului Central, cât şi la nivel organizaţional şi de reglementare.

Central Securities Depositories Regulation (CSDR) – Regulamentul European nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare este direct aplicabil tuturor depozitarilor centrali din Uniunea Europeană, fără a fi necesară transpunerea acestuia în legislaţia naţională. Scopul CSDR este acela de a armoniza condiţiile de autorizare, funcţionare şi supraveghere aplicabile depozitarilor centrali de instrumente financiare din Uniunea Europeană, pentru a asigura reguli uniforme aplicabile în mediul post-tranzacţionare din pieţele europene.

Pentru a asigura o tranziţie mai uşoară spre noul cadru de reglementare european şi în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare conform CSDR, Depozitarul Central a fost angrenat constant, încă din anul 2014, în implementarea unor proiecte majore de reconfigurare a pieţei de capital din România, precum separarea sistemelor de tranzacţionare şi post-tranzacţionare, reducerea ciclului de decontare la T+2, implementarea mai multor sesiuni de decontare pe parcursul zilei de decontare, conectarea la platforma Target2-Securities, implementarea standardelor europene pentru procesarea evenimentelor corporative, revizuirea politicilor şi procedurilor interne, implementarea funcţiei de management al riscurilor, implementarea şi îndeplinirea prevederilor referitoare la cerinţele prudenţiale de capital aplicabile depozitarilor centrali etc.

Sursa: News24.ro.

Citește și