Inbunătăţirea calităţii vieţii copiilor instituţionalizaţi din Harghita

0

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a implementat primul proiect contractat în Regiunea Centru pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor instituţionalizaţi, va fi  în judeţul Harghita, în Cristuru Secuiesc, unde, până în 2022, va fi ridicat, cu fonduri nerambursabile de aproape un milion de euro, un complex de tip familial, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES.

„În cadrul Programului Operaţional Regional REGIO 2014-2020 va fi realizat un proiect deosebit pentru copiii instituţionalizaţi din judeţul Harghita. Este vorba despre crearea unui Centru de Consiliere şi Sprijin – de tip familial ‘Curcubeu’ – pentru părinţi şi copii, precum şi de realizarea a doua case de tip familial ‘Witte’, pe un teren momentan nefolosit din oraşul Cristuru Secuiesc, în vederea oferirii de servicii pentru sprijinirea şi dezvoltarea în comunitate a 150 de copii”, se menţionează în comunicat.

Se intenţionează ca, din septembrie 2022, la Cristuru Secuiesc să existe un complex de tip familial, format din trei clădiri cu o suprafaţă utilă totală de peste 1.000 metri pătraţi, pentru dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în grija statului şi dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate.

Astfel, Proiectul „Creşterea gradului de acoperire a nevoilor de servicii sociale în judeţul Harghita prin dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în grija statului şi dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a acestora în comunitate” este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Harghita, în principal pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 24 de copii cu handicap sever.

„Obiectivul general al proiectului urmăreşte scoaterea acestor copii din sistemul instituţionalizat, integrarea lor în comunitate, prin case de tip familial şi creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale în judeţul Harghita. Concret, se va construi, pe un teren viran din oraş, un Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii de tip familial ‘Curcubeu’ şi două case de tip familial ‘Witte’. Investiţiile în infrastructura socială locală, care contribuie la dezvoltarea locală şi regională, ar trebui să ducă la reducerea inegalităţilor în ceea ce priveşte starea de sănătate şi să promoveze incluziunea socială, prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale (…) În acest fel începe şi în Regiunea Centru procesul de trecere de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, prin folosirea fondurilor europene”, transmite ADR Centru.

Vor beneficia şi 126 de copii de la nivelul comunităţii, care vor găsi în Centrul de consiliere, amenajat cu spaţii potrivite şi asigurate separat pentru fiecare specialist, o posibilitate de recuperare mult mai eficientă, ce va fi completată de relaţiile interumane.

„Nu în ultimul rând, administraţia publică, de la nivel local şi poate chiar naţional, va beneficia de experienţa dobândită prin acest proiect, ceea ce ar putea avea efecte pe termen lung, pentru că, în viitor, să fie sprijinite cu totul altfel persoanele ce au nevoie de asistenţă socială. Ar mai fi de menţionat şi posibilitatea ca tinerii proveniţi din casele de tip familial să fie mult mai uşor integraţi în societate şi pe piaţa muncii. O criză, cum este cea pe care o traversăm acum, arată cât sunt de importante aceste investiţii, care fac diferenţa între îngrijirea persoanelor în condiţii bune şi lipsa acestei îngrijiri”, a declarat, potrivit comunicatului, directorul general al ADR Centru, Simion Creţu.

Iar valoarea totală a proiectului coordonat de DGASPC Harghita este de aproape 5,5 milioane de lei, din care peste 4,5 milioane de lei, adică aproximativ 980.000 de euro, sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO.

Asadar, prin proiect se va realiza dotarea corespunzătoare a fiecărei clădiri şi racordarea lor la utilităţi.

„Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul Centrului de zi sunt: evaluare psihologică, consiliere pentru copii şi tineri, individuală şi de grup, terapie educaţională şi ludoterapie, sprijin socio/psiho/educativ pentru copiii aflaţi în situaţii de risc, luminoterapie, meloterapie, sprijin psihoemoţional, pregătire pentru mutare, activităţi de prevenţie a violenţei şi consumului de droguri şi a altor substanţe nocive, prevenţia abandonului familial, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă. În Centru vor avea loc ateliere de creaţie, activităţi educative, inclusiv pentru un stil de viaţă sănătos, activităţi recreative şi de socializare/integrare adecvate grupului, kinetoterapie cu aparate medicale, masaj, jocuri de mişcare. Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul caselor de tip familial sunt: îngrijire, găzduire, alimentaţie, educaţie formală şi nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă, servicii zilnice de ocrotire (pentru hrana, îmbrăcăminte şi echipamente), dar şi activităţi de organizare a timpului liber”, mai arată ADR Centru.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și