Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a adoptat 12 măsuri strategice cu impact asupra fondurilor europene

0

MFE a adoptat 12 măsuri strategice cu impact asupra fondurilor europene în primele 120 de zile de mandat ale lui Marcel Boloş, conform unui comunicat de presă al Ministerului, transmis miercuri AGERPRES.

„Suntem într-un moment aparent dificil politic şi social, dar care ne permite să învăţăm din lecţiile trecutului şi să conturăm următorii şapte ani astfel încât să creştem absorbţia fondurilor europene, să alocăm cât mai eficient resursele şi să avem în vedere impactul real în economia românească”, a declarat ministrul Marcel Boloş, cu ocazia evaluării interne a primelor 120 de zile de la preluarea mandatului pe 4 noiembrie 2019.

Ministerul Fondurilor Europene face un bilanţ al principalelor măsuri strategice adoptate în primele 120 de zile de la preluarea portofoliului de către ministrul Marcel Boloş, precum şi o prioritizare a obiectivelor ce trebuie avute în vedere de România în negocierea alocărilor financiare pentru exerciţiul financiar 2021-2027.

„Împreună cu echipa Ministerului Fondurilor Europene avem ca prioritate schimbarea paradigmei în procesul de atragere a fondurilor europene, astfel încât banii europeni să nu se mai cheltuie în iniţiative care ajută preponderent la îndeplinirea gradului de absorbţie, ci să fie investiţi cu cap în proiecte ale căror efecte produc impact real, măsurabil în următorii ani şi chiar asupra generaţiei viitoare”, declară Marcel Boloş.

Conform reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene, prima măsură presupune „evitarea riscului de dezangajare şi realizarea a unor declaraţii de cheltuieli de 1,02 miliarde euro de la începutul lunii noiembrie până la finalul anului 2019, dintre care 467 milioane euro au fost peste ţinta de dezangajare.”

Potrivit MFE, a doua măsură constă în faptul că „a fost reglementată posibilitatea supracontractării în cazul proiectelor majore pentru a pune astfel bazele creării unui portofoliu de infrastructură pentru viitoarea perioadă de programare (2021-2017) care să contribuie la dezvoltarea României.”

Totodată, a treia măsură este reprezentată de „obţinerea finanţării de la bugetul de stat a ratei forfetare de 6% pentru proiectele de apă şi apă uzată finanţate din Programul Operaţional Infrastructură Mare, în urma modificării OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.”

De asemenea, au fost adoptate măsuri pentru corelarea cadrului legislativ naţional cu tipurile de abateri/sancţiuni pe care Comisia Europeană le aplică statelor membre în cazul nerespectării legislaţiei privind achiziţiile publice.

Potrivit MFE, a cincea măsură este reprezentată de „negocierile pentru următorul exerciţiu financiar 2021-2027 şi respectarea calendarului agreat cu Comisia Europeană. Acestea se fac în funcţie de cele 5 Obiective ale Politicii de Coeziune, respectiv Obiectivul de Politică 1: „O Europă mai inteligentă” cu o alocare de circa 6 miliarde de euro pentru România, Obiectivul de Politică 2: „O Europă mai verde”, Obiectivul de Politică 3: „O Europă mai conectată”, Obiectivul de Politică 4: „O Europă mai socială” cu o alocare de circa 8 miliarde euro pentru România, Obiectivul de Politică 5: „O Europă mai aproape de cetăţenii săi”.

„Toate priorităţile de finanţare ale României au fost stabilite în urma consultărilor la care au participat nu doar reprezentanţi ai autorităţilor publice, ci şi membri ai societăţii civile, universităţilor, mediului de afaceri etc”, se menţionează în comunicat.

Cea de-a şasea măsură presupune „crearea unui program operaţional dedicat sănătăţii pentru perioada 2021-2027”. „Ca urmare a consultărilor publice, pentru viitorul exerciţiu financiar a fost propus un program special dedicat sănătăţii. Ca măsură imediată au fost modificate ghidurile privind programele regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân şi colorectal. Valoarea apelurilor este de 103 milioane euro.”, se menţionează în comunicat.

Potrivit MFE, dublarea finanţării pentru mediul antreprenorial de la 1,5 la 3 miliarde euro în viitorul exerciţiu financiar reprezintă a şaptea măsură. „Provocarea avută în vedere de Ministerul Fondurilor Europene pentru următoarea perioadă o reprezintă gândirea altui tip de iniţiative antreprenoriale care au la bază cercetarea, producţia şi transferul tehnologic, în sincronicitate cu dezvoltarea reală a mediului de afaceri.”, se mai precizează în comunicat.

Următoarea măsură este reprezentată de „înfiinţarea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Incluziune Socială şi Dezvoltare Teritorială Integrată în viitoarea perioadă de programare”. „Programul va sprijini reducerea sărăciei şi incluziunea socială, integrarea socio-economică, egalitatea de şanse, ajutorarea persoanelor dezavantajate etc.”, se menţionează în comunicat.

Cea de-a noua măsură prevede „Elaborarea Memorandumului privind arhitectura instituţională pentru viitoarea perioadă de programare şi au fost iniţiate consultările pe această temă”. Descentralizarea în vederea simplificării procedurii de absorbţie este făcută prin Agenţii de Dezvoltare Regională pe lângă care vor funcţiona Autorităţi de Management.

Reprezentanţii MFE susţin că a zecea măsură presupune iniţierea a patru proiecte strategice de cercetare cu finanţare din fonduri europene în urma consultării cu comunitatea ştiinţifică, respectiv obţinerea vaccinului tetravalent (cu patru tulpini) la Institutul Cantacuzino. Cea de-a zecea măsură mai are în vedere înfiinţarea unui institut de cercetare pe medicină genetică, înfiinţarea unui institut de inteligenţă artificială pentru zona de robotică, automatizări industriale şi IT, înfiinţarea unui institut pentru tehnologiile viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale şi tehnologii de fabricaţie avansate.

Următoarea măsură este reprezentată de „începerea distribuirii a 4,7 milioane de pachete pentru persoanele defavorizate”. „Valoarea proiectului este de 141,2 milioane de lei alocaţi prin Fondul european de ajutor pentru persoanele defavorizate (FEAD) având ca scop acordarea de sprijin persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.”, se precizează în comunicat.

Ultima măsură este reprezentată de îmbunătăţirea facilităţilor adresate beneficiarilor în sistemul informatic MySMIS 2014. „Prin ‘Modulul Comunicare’ al sistemului este asigurată transmiterea de documente relevante (adrese, cereri de prefinanţare/rambursare/ plată/rapoarte de progres tehnic etc.), precum şi confirmarea procesării acestora în etapa de implementare a proiectului. Iniţiativa contribuie la o comunicare unitară între cei 28.000 beneficiari şi Autorităţile de Management/Organismele Intermediare responsabile cu monitorizarea progresului financiar şi tehnic la nivel de proiect.”, se menţionează în comunicat.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și