Mureş: Excedentul CJ de 70 milioane de lei, alocat pentru acoperirea golurilor de funcţionare şi la dezvoltare

0

Consiliul Judeţean Mureş a decis, vineri, utilizarea în anul 2020 din excedentul cumulat estimat al anilor precedenţi care se ridică la 70.000.000 lei, suma de 20.000.000 lei să fie destinată pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare, iar 50.000.000 lei, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.

Motivul deciziei este că până la această dată nu a fost aprobată Legea bugetului de stat pentru anul 2020, iar în luna ianuarie 2020 trebuie achitate o serie de sume pentru contractele în derulare ale Consiliului Judeţean.

În ultima şedinţă ordinară a anului 2019, de vineri, consilierii judeţeni mai multe proiecte de hotărâre ce vizează bugetul judeţului Mureş.

„Prin rectificarea bugetară votată astăzi s-au făcut reaşezări de sume în bugetele aprobate instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean, spre exemplu în bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a fost inclusă suma de 400.000 lei pentru achiziţia unui imobil de tipul locuinţă protejată, pentru victimele violenţei domestice. La SCJ Mureş s-a alocat, prin CAS Mureş, suma de 1,014,000 lei pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar pentru lucrările de deszăpezire a fost alocată suma de 5 milioane de lei. Totodată în bugetul judeţului a fost inclusă suma de 1.190.000 lei pentru realizarea investiţiei cu finanţare din fonduri europene ‘Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142 Ungheni (DN15)-Mica-Târnăveni (DN14A) judeţul Mureş’ ca investiţie multianuală”, a precizat CJ Mureş într-un comunicat de presă.

De asemenea, CJ Mureş a stabilit şi nivelul taxei de salubritate pentru anul 2020.

„Consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre vizând aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide menajere şi similare în judeţul Mureş pe anul 2020. Astfel, în urma creşterii valorii taxei de economie circulară la 80 lei/tona de deşeuri eliminate la depozit, începând cu data de 01.01.2020, nivelul acestei taxe va fi: taxa utilizatori casnici din mediul urban: 9,70/pers/lună; taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,78/pers/lună; taxa utilizatori non-casnici: 473,49 lei/tonă. Din taxa specială de salubrizare constituită în judeţul Mureş vor fi suportate toate costurile aferente ale următoarelor activităţi de salubrizare: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare (provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii); sunt incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; operarea/administrarea staţiilor de transfer zonale pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; sortarea/transferul deşeurilor municipale şi deşeurilor similare; tratarea deşeurilor colectate în amestec prin Staţia de Tratare Mecanică şi Biologica; administrarea Depozitului zonal de deşeuri din Sânpaul”, a arătat CJ Mureş.

Sursa foto: zi-de-zi.ro

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și