PIB-ul României ar putea crește cu 16,48%, datorită digitalizării

0

Creșterea digitalizării serviciilor și lanțurilor valorice în Europa din următorii șase ani ar putea influența un avans al PIB-ului pe cap de locuitor al României cu 16,48% și al productivității cu 16,7%, spune un raport realizat de Deloitte pentru Vodafone.

“Digitalizarea: o oportunitate pentru Europa”, este raportul care analizează cinci indicatori cheie: capitalul uman, convectivitatea, integrarea tehnologiei digitale, serviciile publice digitale și utilizarea serviciilor de internet. Indicatorii sunt măsurați de Indicele Economieiși Societății Digitale al Comisiei Europene (DESI) și ilustrează faptul că orice mic progres în tehnologie poate avea un impact semnificativ, se menționează într-un comunicat al companiei de telefonie mobilă.

“Acest raport se adaugă altor numeroase cercetări care demonstrează impactul economic şi social pozitiv al creşterii digitalizării. Pentru o ţară precum România, cu unul dintre cele mai scăzute niveluri ale PIB pe cap de locuitor din Europa, raportul ne arată că digitalizarea accelerată în domenii cheie, inclusiv prin utilizarea eficientă a fondurilor UE alocate în planul naţional de redresare, nu numai că ajută la gestionarea provocărilor economice şi ale întregii societăţi cu care ne confruntăm în prezent, dar şi pentru a genera un progres economic semnificativ, cu o creştere de 16,48% a PIB-ului în următorii 6 ani. Această creştere plasează România pe locul doi ca ţară beneficiară dintre cele evidenţiate la nivelul UE, ceea ce reprezintă o oportunitate fantastică pe care nu o putem rata. Fondurile de redresare ale UE vor fi cruciale în materializarea acestui rezultat. Indicele DESI este un instrument simplu şi eficient prin care România şi toate celelalte ţări ale UE pot măsura evoluţia în procesul de transformare digitală. Un scor DESI de 90 din 100 pentru România este cu siguranţă o provocare imensă, dar cred cu tărie că printr-o strânsă colaborare între sectorul public şi cel privat putem atinge acest obiectiv şi putem transforma în realitate potenţialele beneficii ale digitalizării”, a spus Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

Conform raportului care a fost efectuat pe baza datelor colectate din cele 27 de țări ale Uniunii Europene și din Marea Britanie între 2014-2019, o creștere de 10% a scorului general DESI pentru un stat membru este asociată cu un PIB pe cap de locuitor cu 0,65% mai ridicat, dacă alți factori cheie rămân constanți, adică forța de muncă, capitalul, consumul guvernamental și investițiile în economie.

În ceea ce privește România, creșterea scorului înregistrat în anul 2019 cu doar 5 puncte, de la 36,5 la 41,5, ar genera un progres pe termen lung de 4,30%. Dar, dacă alocarea bugetară pentru digitalizare din pachetul de redresare al Uniunii Europene, în special Facilitatea de Redresare și de Reziliență (RRF), ar fi concentrată în domeniile care ar permite României să atingă un scor DESI de până la 90 în anul 2027, an care reprezintă sfârșitul ciclului bugetar al UE, PIB-ul ar putea creste cu 16,48%. În raport se mai regăsește și că, dacă fiecare stat membru ar atinge ținta de 90, “PIB-ul pe cap de locuitor în UE ar fi cu 7,2% mai mare la sfârşitul perioadei, ţările cu un PIB pe cap de locuitor mai mic în 2019 fiind cei mai mari beneficiari.”

Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI) a fost instituit de UE pentru a monitoriza performanţa digitală globală la nivelul Europei şi pentru a ține în evidență progresul ţărilor UE în ceea ce priveşte competitivitatea digitală. Acesta măsoară cinci aspecte importante ale digitalizării: conectivitatea, capitalul uman (competenţe digitale), utilizarea serviciilor de internet, integrarea tehnologiei digitale (concentrându-se pe afaceri) şi serviciile publice digitale. Scorurile UE şi ale ţărilor membre se situează pe o scară de până la 100. Rapoartele DESI privind progresul digitalizării în UE sunt publicate anual.

Vodafone este o companie lider în domeniul telecomunicaţiilor în Europa şi Africa şi operează reţele mobile şi fixe în 21 de ţări şi 48 de reţele mobile partenere. La 31 decembrie 2020, Vodafone Group avea peste 300 de milioane de utilizatori ai serviciilor mobile, peste 27 milioane de utilizatori ai serviciilor de broadband fix, peste 22 de milioane de clienţi ai serviciilor TV şi peste 118 milioane de dispozitive IoT conectate.

Citeste continuarea aici: PIB-ul României ar putea crește cu 16,48%, datorită digitalizării

Citește și