Se lanseaza proiectul noncompetitiv „Educaţie Timpurie Incluzivă şi Calitate (E.T.I.C.)”

0

Conferinţă de lansare a proiectului noncompetitiv „Educaţie Timpurie Incluzivă şi Calitate (E.T.I.C.)”
– Sinaia, 12-14 decembrie 2019 –

Conferinţa de lansare a proiectului noncompetitiv „Educaţie Timpurie Incluzivă şi Calitate (E.T.I.C.)”, POCU/446/6/22/Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.6, Cod Smis 2014+: 128215, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, va avea loc la Sinaia, în perioada 12 – 14 decembrie 2019.

Vor participa inspectori şcolari pentru învăţământ preşcolar/educaţie timpurie din toate judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, instituţiilor centrale şi ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul educaţiei şi îngrijirii timpurii a copiilor. De asemenea, vor fi prezenţi membri din echipele partenerilor: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea din Piteşti, şi Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

Obiectivul general al proiectului, care se implementează în intervalul august 2019 – iulie 2021, îl reprezintă dezvoltarea cadrului operaţional naţional în domeniul educaţiei antepreşcolare, în vederea facilitării accesului la educaţie, în creşe şi/sau grădiniţe, al copiilor sub 3 ani.

Valoarea proiectului este de 15.570.145,02 lei, reprezentând echivalentul a 3.367.391,54 euro, alocarea stabilită pentru apelul de proiecte noncompetitive fiind de 4.000.000 euro, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului vor viza o componentă strategică/instituţională şi o componentă operaţională.

În cadrul componentei strategice/instituţionale sunt urmărite dezvoltarea şi promovarea cadrului instituţional şi curricular pentru asigurarea creşterii participării copiilor cu vârstă antepreşcolară la serviciile de educaţie timpurie.

În acest scop, vor fi avute în vedere următoarele demersuri:

1. Înfiinţarea şi funcţionarea unui Comitet Naţional de Sprijin pentru Educaţie Timpurie (CNSET), care va cuprinde 20 de membri, persoane desemnate atât de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi de la nivelul instituţiilor centrale şi ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul educaţiei şi îngrijirii timpurii a copiilor.

2. Elaborarea unui document-cadru de diagnoză şi prognoză privind organizarea şi funcţionarea unor servicii de calitate în domeniul educaţiei timpurii în România şi de sprijinire a implementării acestora, care va include o secţiune distinctă dedicată recomandărilor privind revizuirea şi/ sau completarea legislaţiei existente în domeniu, cu o serie de reglementări care să asigure un cadru instituţional coerent şi unitar pentru educaţie timpurie (standarde, mecanisme de monitorizare, rute flexibile de formare pentru cadrele diactice din educaţia timpurie etc.).

3. Dezvoltarea unei campanii de conştientizare, la nivel naţional, privind noul cadru instituţional şi curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii cu vârstă antepreşcolară, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a şcolii.

Componenta operaţională are în prim-plan asigurarea resursei umane specializate şi calificate pentru educaţia şi îngrijirea copiilor cu vârstă antepreşcolară din creşe şi grădiniţe, prin conceperea şi derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în educaţia şi îngrijirea timpurie a copiilor.

Pe acest segment, grupul-ţintă al proiectului va fi constituit din 2.600 de cadre didactice din învăţământul preşcolar (educatoare/profesori pentru învăţământul preşcolar, cadre didactice debutante care lucrează cu antepreşcolari şi preşcolari în zone defavorizate din cele 40 de judeţe şi din zona Bucureşti-Ilfov) şi, evident, din educatorii puericultori care îndeplinesc condiţiile de studii şi de angajare din legislaţia în vigoare.

Tot în acest grup-ţintă intră şi experţii în dezvoltarea curriculară, autori de manuale şcolare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în format digital) pentru învăţământul preuniversitar antepreşcolar.

Programele de formare continuă, acreditate şi cu un număr semnificativ de credite transferabile, vor fi elaborate şi livrate de instituţiile de învăţământ superior partenere: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea din Piteşti şi Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și