Valentin Ionescu: Strategia ASF privind educația financiară, pilon în dezvoltarea piețelor financiare nebancare

0

Directorul Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară în cadrul ASF, domnul Valentin Ionescu, a declarat:

„Strategia ASF de educație financiară se bazează în principal pe 4 direcții principale (după grupul țintă și obiectivele urmărite, respectiv: pre-universitar, universitar, adulți și formatori). În anul 2015, a fost aprobată Strategia ASF de educație financiară pentru perioada 2015-2018, iar în anul 2019 s-a aprobat Strategia ASF de educație financiară 2019-2023. Ambele strategii fac referire la programe proprii de educație financiară adresată tuturor categoriilor tipologice de grupuri țintă (copii, adolescenți, adulți, formatori) și au în vedere contextul și recomandările internaționale.

Programele adresate mediului (învățământului) pre-universitar sunt cele mai dezvoltate și cu cea mai mare sferă de cuprindere geografică (la nivel național) dintre toate programele ASF de educație financiară. O serie largă de acțiuni logistice și eforturi administrative considerabile sunt implicate în dezvoltarea și administrarea acestora.

Să vorbim despre piața financiară ne-bancară este programul ASF de educație financiară, destinat învățământului pre-universitar, demarat în 2015 din dorința de a contribui la atingerea celui mai important obiectiv al ASF referitor la protecția consumatorilor, tinerii fiind viitorii consumatori de produse și servicii financiare ne-bancare. Analiza formularelor de feedback contabilizate pentru anul școlar precedent (2018-2019) a arătat un feedback foarte bun din partea elevilor 96% dintre aceștia considerându-l foarte bun sau bun ( 70% dintre aceștia au considerat programul foarte bun iar 26% îl considerau bun).

Pe parcursul desfășurării programului, ocazional, s-au adăugat diferite alte activități, la solicitarea unităților de învățământ sau a părinților (comitetelor de părinți), respectiv la propunerea unor parteneri instituționali sau pentru susținerea activităților GMW (Global Money Week) și WIW (World Investors Week), precum: Clopoțelul sună la BVB!, Fii deștept!, Ne jucăm și învățăm!, Oamenii mici și Țara Curcubeului, Săptămâna porților deschise. Autobuzul educației, Tabăra Urbană, acțiunea Prima zi de Școală, organizarea de sesiuni de debate pe teme financiare, acestea fiind doar o parte dintre acestea.

Continuarea programului, stabilită prin Strategia ASF de educație financiară pentru 2019-2023, a fost întâmpinată de entitățile reglementate cu un răspuns pozitiv, observându-se o creștere de peste 260% (față de anul școlar anterior) a numărului lectorilor voluntari cu care s-a demarat noul an școlar 2019-2020.

Programul TTT (train-the-trainer) este unul de pregătire pentru lectorii voluntari care participă la susținerea programului Să vorbim despre piața financiară nebancară adresat elevilor din gimnaziu și liceu. Cu sprijinul lectorilor voluntari, acest program a devenit unul extins la nivel național. În perioada 2016-2019, un număr total de peste 620 de lectori voluntari și-au exprimat dorința de a participa la acest program.

În plus, față de lectorii voluntari ai entităților reglementate, profesorii catedrei de Finanțe de la Universitatea de Vest din Timișoara au devenit în anul 2017, voluntar, lectori în acest program. În anul 2019, similar, s-a înregistrat o solicitare a unui grup de profesori de la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău.

Creșterea numărului de lectori voluntari la începutul anului școlar 2019-2020 a fost una spectaculoasă și surprinzătoare, arătând aprecierea entităților față de eforturile ASF în domeniul educației financiare.

Programul Fii deștept în trafic! – adresat copiilor – derivă din obligațiile ASF prevăzute de art. 126 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, în care se prevede ca fiind obligatorie desfășurarea de programe de prevenție rutieră. Programul s-a realizat în septembrie-octombrie 2017 (prima ediție) și o doua ediție s-a desfășurat în septembrie-octombrie 2019. ASF a realizat o broșură educațională, cu conținut dedicat copiilor pentru a-i educa referitor la regulile aferente siguranței rutiere (în calitate de pieton, participant la trafic cu role sau biciclete).

Programul adresat profesorilor din învățământul pre-universitar (Start 2 Teach) a avut ca obiectiv principal transferul de informații specifice educației financiare ne-bancare către această categorie tipologică de grup țintă din 2 perspective (în calitate de consumator și în calitate de formator). Programul este unul de scurtă durată de tipul train-the-trainer pentru profesorii din învățământul pre-universitar.

Intensificarea activității în acest program a avut loc începând cu anul 2018 deoarece s-a constatat necesitatea transferului de noțiuni specifice educației financiare ne-bancare din prisma viitoarei discipline Educație economico-financiară pentru clasa a 8-a (ce va începe să existe ca materie obligatorie în anul școlar 2020-2021).

Programul adresat mediului universitar (Laboratorul Academic) reprezintă un program prin care în perioada 2015-2019 un număr de 17 centre universitare din întreaga țară au devenit partenere ale ASF în programele de educație financiară. Parteneriatul constă în desfășurarea de activități comune, pe de o parte cele destinate studenților, pe de altă parte cele realizate în comun, destinate altor categorii de public țintă. Se poate observa un trend crescător al numărului de studenți care au participat în acest program.

În ceea ce privește programele adresate adulților, în perioada 2015-2019 au fost realizate acțiuni și programe dedicate adulților, de diferite categorii tipologice, în funcție de obiectivele urmărite: educație financiară, informare, conștientizare.

Astfel, în cadrul acestui program se disting mai multe tipuri de interacțiune, precum: Caravana PADColecția de Ghiduri a ASF, acțiuni de informare și conștientizare stradale sau în cadrul târgurilor, Conferințe, seminarii și cursuri, etc..

În cadrul celor trei ediții ale Caravanei PAD ce au avut loc până în prezent, demersurilor ASF li  s-au alăturat primăriile și consiliile județene care au sprijinit această campanie și care au angrenat în acest proces administratori de blocuri, proprietari de locuințe, reprezentanți IGSU, poliția locală, reprezentanți ai cultelor religioase, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, personal propriu dar și reprezentanți ai primăriilor sau consiliilor locale învecinate. Întâlnirile publice organizate pe parcursul evenimentelor au conținut prezentarea asigurării obligatorii de locuințe versus riscurile la care se expun cetățenii în cazul în care nu este încheiată o astfel de asigurare, respectiv prezentarea obligațiilor care decurg din lege și modalitatea de utilizare a PAD în scopul protecției asiguraților.

Un  eveniment unic în România și care a fost realizat în cadrul acestui program îl reprezintă organizarea anuală a Galei EduFin (până în prezent fiind organizate 3 ediții), stabilindu-se din acest eveniment un punct de reper pentru ASF și pentru piețele financiare.

Programele de educație financiară derulate de către ASF au primit un feedback pozitiv atât la nivel național cât și la nivel internațional. Începând cu anul 2015 ASF a organizat activități de educație financiară pentru celebrarea Global Money Week (GMW), mișcare internațională de susținere a educației financiare pentru copii și tineri inițiată de Child & Youth Finance International (CYFI.) În fiecare an, numărul de evenimente și acțiuni organizate de ASF sub egida GMW, respectiv de participanți la acestea, a crescut.

Față de participarea ASF la evenimentele GMW, este de reținut faptul că România a câștigat marele premiu pentru proiectele de educație financiară derulate la nivel național în anul 2016 de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Educației Naționale și Banca Națională a României. Premiul a fost acordat de către Child & Youth Finance International, una dintre cele mai mari organizații de educație financiară la nivel internațional. Obținerea premiului pe țară de către ASF a venit ca urmare a activităților întreprinse în cadrul evenimentelor organizate cu prilejul GMW. Distincția a fost oferită în cadrul Global Inclusion Awards 2017, în mai 2017, sub înaltul patronaj al Președinției Germane a G20. România a fost desemnată câștigătoare la categoria CYFI Country Award, în cadrul căreia au fost acordate cinci premii, câte unul pentru fiecare regiune din lume”.

Sursa: News24.ro.

Citește și