ANSVSA invită partenerii naţionali să se înscrie în lista articolului 36 al Regulamentului CE

0

În prezent Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) invită actorii din sfera de activitate EFSA să se înscrie în lista articolului 36 al Regulamentului CE/178/2002, în vederea acordării de asistenţă ştiinţifică şi tehnică, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Punctul Focal al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA) în România, a cărei misiune este de a asigura un înalt nivel de sănătate publică veterinară, pentru atingerea căruia este necesară întărirea colaborării ştiinţifice cu actorii naţionali relevanţi, creşterea gradului de transparenţă a actului administrativ şi abordarea holistică potrivit principiului ‘o singură sănătate’, invită toţi partenerii naţionali, care activează în domeniile de referinţă ale EFSA şi care îndeplinesc condiţiile legale, să transmită intenţia de includere în lista articolului 36, printr-un mesaj la adresa de poştă electronică efsa.focalpoint@ansvsa.ro”, se menţionează în comunicat.

Astfel, EFSA este o organizaţie a Uniunii Europene (UE) responsabilă de evaluarea riscurilor pentru sănătate legate de alimente şi hrană pentru animale, nutriţie, sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea şi protecţia plantelor. În cadrul misiunii sale de evaluare a riscurilor, EFSA emite avize şi recomandări ştiinţifice către Comisia Europeană, Parlamentul European şi statele membre ale UE, care ulterior iau decizii în ceea ce priveşte managementul riscurilor.

În contextul legal, principalul mecanism de cooperare al EFSA cu partenerii săi este prevăzut în articolul 36 al Regulamentului CE/178/2002, acesta vizând desemnarea organizaţiilor competente naţionale capabile să sprijine misiunea autorităţii europene. Peste 300 de universităţi, institute, organisme guvernamentale şi alte entităţi ştiinţifice formează în prezent o reţea de organizaţii ale statelor membre care activează în domeniile din aria de responsabilitate a EFSA.

În cadrul acestei reţele se promovează schimbul de informaţii, dezvoltarea şi punerea în aplicare a proiectelor comune, elemente care oferă plus valoare bunelor practici din aceste domenii ştiinţifice.

Din punct de vedere al cooperării şi în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004, este necesar ca organizaţiile care intră sub incidenţa listei articolului 36 să fie desemnate de statele membre în baza criteriilor de competenţe ştiinţifice şi tehnice, eficienţă şi independenţă, în urma unui proces amplu de evaluare din partea Punctelor Focale ale statelor membre.

„În urma includerii în lista articolului 36, organizaţiile naţionale competente îndeplinesc diferite sarcini atunci când sunt mandatate de către EFSA, în special lucrări pregătitoare pentru avizele ştiinţifice, asistenţa ştiinţifică şi tehnică, colectarea datelor şi identificarea riscurilor emergente, parte dintre aceste sarcini fiind eligibile pentru sprijin financiar (granturi). Criteriul de apartenenţă la lista articolului 36 este obligatoriu pentru a îndeplini sarcinile mai sus menţionate şi pentru a beneficia de sprijin financiar din partea EFSA”, se mai spune în comunicat.

Sursa: News24.ro.

Citește și