Lansarea Concursului de Soluţii „Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment – MultipleXity”.

0

Concursul are ca scop găsirea celei mai bune soluţii pentru amenajarea terenului şi imobilelor din cadrul fostului ansamblu industrial de pe str. Take Ionescu, aflate în proprietatea Municipalităţii din Timişoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie şi experiment, care se va numi MultipleXity.

MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcţiuni care se vor desfăşura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58 şi integrând şi Muzeul Corneliu Miklosi (bd. Take Ionescu 83). Rolul MultipleXity este să faciliteze şi încurajeze prin experiment iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber, cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi experienţe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice prin colaborare intensivă.

Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timişoara (PMT), care este atât proprietarul terenului şi al imobilelor care vor face obiectul viitoarei intervenţii, cât şi autoritatea contractantă care va achiziţiona în urma acestui concurs serviciile de proiectare pentru intervenţia pe care o doreşte.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), o organizaţie profesională care are ca misiune creşterea calităţii produsului arhitectural-urbanistic şi promovarea acestui serviciu faţă de societate ca act de cultură de interes public.

Procedura de atribuire se face prin concursul de soluţii, desfăşurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene. Concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, urmând ca ulterior, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câştigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor – UIA, prevederile Recomandărilor Internaţionale pentru Concursuri de arhitectură şi urbanism adoptate în Conferinţa Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluţii OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Sursa: News24.ro.

Citește și