ANAF: Registrul central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN este operaţional începând de luni

0

„În vederea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, la data de 15 iulie 2020, în Monitorul Oficial nr. 620, Partea I, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin acest act normativ, de asemenea, au fost aduse o serie de modificări legislative astfel: a fost completat art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; a fost introdus art. 61^1 în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost completat art.12 alin (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare”, se spune în anunţul postat de Agenția Națională de Administrare Fiscală pe Facebook.

Potrivit ANAF, noul articol introdus în Codul de procedură fiscală, respectiv art. 61A1, urmărește extinderea zonei de aplicare a acestuia, astfel că în afară de instituțiile de credit, sunt obligate să trimită o serie de date și informații și instituțiile emitende de monede electronice și instituțiile de plată. Modificarea este jusitificată de necesitatea introducerii unor măsuri legislative care combat riscurile legate de anonimatul tranzacțiilor cu monede electronice, prin includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monele fiduciare în categoria entităților raportoare, introducând obligația în sarcina acestora care să conducă la găsirea unor activități suspecte.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 se reglementează înfiinţarea Registrului central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN, care permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi casete de valori deţinute de o instituţie de credit pe teritoriul României. Țelul acestui Registru este să combată utilizarea abuzivă a entităților corporative și a altor entități juridice și a construcțiilor juridice în scopul finanțării terorismului sau a spălării banilor prin acordarea de sprijin investigațiilor.

ANAF mai menţionează faptul că Registrul central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN prezintă avantajul de a pune la dispoziţie în timp util şi eficient a informaţiilor pentru instituţiile financiare, precum şi pentru autorităţi din ţări terţe, implicate în combaterea infracţiunilor de spălare de bani sau finanţarea terorismului.

Elementele de noutate introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 sunt: instituţiile raportoare sunt obligate să comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client; instituirea obligaţiei de raportare şi pentru instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată.

ANAF menționează faptul că avea acces la conturile bancare și anterior transpunerii Directivei Europene de mai sus, conform prevederii Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală menţionează că datele recepţionate de la entităţile raportoare, în conformitate cu prevederile art. 61 din Codul de procedură fiscală, sunt utilizate de autorităţile naţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul Legii nr. 129/2019, respectiv în domeniul combaterii spălării banilor sau al finanţării terorismului. Ca urmare a consultărilor cu mediul de afaceri, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a amânat operaţionalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN pentru data de 11 ianuarie 2021.

Citeste continuarea ANAF: Registrul central electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN este operaţional începând de luni

Citește și