Cheltuielile pentru consumul gospodăriilor populaţiei s-au majorat

0

Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 5,3% în primele nouă luni ale acestui an, contribuind cu 3,3% la creşterea PIB, în timp ce formarea brută de capital fix (investiţiile) a avut o majorare a volumului de 18,1% şi o contribuţie de 3,8%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică.

În trimestrul III, consumul gospodăriilor a contribuit cu 2,6% la creşterea PIB în timp ce investiţiile au avut o contribuţie de 5,9%.

Un impact negativ la creşterea PIB l-au avut, în primele nouă luni ale anului, exportul net (-1,7%), consecinţă a creşterii cu 3,9% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu un avans mai mare al volumului importurilor de bunuri şi servicii (7,3%), precum şi variaţia stocurilor (-2,4%). În T3, impactul negativ al exportului a fost de -1,6%.

Potrivit INS, pe categorii de resurse, la creşterea PIB, în perioada ianuarie – septembrie 2019, faţă de perioada similară a anului trecut, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuţii pozitive mai importante având comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,9%), cu o pondere de 18,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5%, şi construcţiile (+0,6%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,2%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (+16,6%).

O contribuţie pozitivă au avut şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB, şi care au înregistrat o creştere cu 7,6% a volumului de activitate.

De asemenea, o contribuţie pozitivă semnificativă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,9%), acestea înregistrând o creştere a volumului lor de 109,5%.

Un impact negativ la creşterea PIB au avut industria (-0,2%), cu o pondere de 22,6% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a redus cu 1% şi agricultura, silvicultura şi pescuitul (-0,1%), cu o pondere de 5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,1%.

Potrivit INS, pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2019 a fost de 286,991 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3% faţă de trimestrul III 2018. În cel de-al treilea trimestru, creşterea economiei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a încetinit, după ce, în trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% faţă de T2 2018.

Pe serie ajustată sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2019 a fost de 261,600 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,6% faţă de trimestrul II 2019 şi cu 3,2% faţă de trimestrul III 2018. În trimestrul doi, avansul economiei a fost de 0,8% comparativ cu T1 şi de 4,3% comparativ cu perioada corespunzătoare din 2018.

Totodată, în primele nouă luni ale anului, pe serie brută, Produsul intern brut estimat a fost de 727,182 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018. Pe serie ajustată sezonier, PIB s-a cifrat la 768,382 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2018.

Anul trecut, în primele nouă luni, creşterea economică înregistrată de România a fost de 4,2%, atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2017.

INS menţionează că seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2019, nefiind însă, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 290 din 14 noiembrie 2019.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și