Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice

0

Veniturile din sectorul de comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate au crescut cu aproximativ 15% în 2018 faţă de anul precedent, potrivit studiu realizat de Coface România privind sectorul de ‘Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate’.

Studiu indică o evoluţie pozitivă a veniturilor în 2018 acestea crescând cu aproximativ 15% faţă de 2017, profitabilitatea aflându-se într-o uşoară creştere. Studiul a agregat datele a 4.425 de companii care au depus datele financiare pentru anul 2018 (la nivelul lunii septembrie 2019) şi care au generat o cifră de afaceri consolidată de 19,07 miliarde lei. Ponderea cotei de piaţă cumulate deţinute de cei mai importanţi 10 jucători este de 31%, ceea ce relevă un grad scăzut de concentrare.

Companiile care activează în acest sector au înregistrat o lichiditate curentă de 1,05 pe parcursul anului 2018, capitalul de lucru având un nivel redus, fiind relativ expus unor şocuri negative şi volatilităţii (scăderea veniturilor sau neîncasarea creanţelor). Durata medie de colectare a creanţelor a crescut de la 75 de zile, nivelul înregistrat în 2014, la 92 zile în 2018, în timp ce media înregistrată la nivel naţional în aceeaşi perioadă analizată a scăzut de la 104 de zile la 90 zile.

„Sectorul analizat a performat în 2018 din perspectiva evoluţiei veniturilor şi are potenţial pentru creşterea acestora în continuare, ca urmare a investiţiilor efectuate şi a interesului consumatorilor pentru produsele comercializate (atât medicamente, cât şi produse dermato – cosmetice, în special în mediul urban). În schimb, există provocări la nivel de structură a finanţării activităţii (capital de lucru foarte mic, care poate cauza blocaje în derularea operaţiunilor curente) şi la nivel de recuperare de creanţe din cauza deteriorării comportamentului de plată al CAS, durata medie a colectării creanţelor fiind peste media naţională în 2018. De asemenea, se observă fluctuaţii în numărul specialiştilor (farmacişti), care a scăzut în 2018 cu 1,2%, aceasta tendinţă fiind determinată cu precădere de evoluţia din Regiunea Bucureşti – Ilfov, care a înregistrat o scădere de 15%, toate celelalte regiuni având creşteri în linie cu evoluţia numărului de farmacii (mai puţin Regiunea Vest -0,6%). O dovadă suplimentară că piaţa farmaciştilor nu reprezintă o excepţie de la tensionarea pieţei forţei de muncă în general”, a declarat Nicoleta Marin, Senior Financial Analyst, Coface România.

Potrivit INSSE, valoarea importurilor de produse farmaceutice este de aproape 4 ori mai mare decât cea a exporturilor. Ambele au fost în uşoară creştere în ultimii 2 ani, principalul partener atât pentru exporturi, cât şi pentru importuri fiind Uniunea Europeană cu 73% din valoarea exporturilor.

De asemenea, media lunară alocată în 2018 pentru sănătate în cheltuieli totale per gospodărie, respectiv valoarea cheltuielilor cu medicamente a fost mai mare în mediul urban (80 lei) decât în cel rural (63 lei), în creştere cu 12%, respectiv 13% faţă de 2017. Tendinţa poate fi explicată prin diferenţa de mărime a veniturilor în cele două medii, precum şi prin accesul mai uşor în mediul urban la unităţile farmaceutice.

„Vulnerabilitatea financiară a farmaciilor din România a fost accentuată de câteva trenduri observate în ultimii ani. În primul rând, creşterea reţelei de farmacii (în special în rândul marilor lanţuri) a accentuat concurenţa, ducând la generalizarea discounturilor oferite clienţilor finali. Astfel, marja brută la nivelul sectorului a scăzut la doar 13% în anul 2018, comparativ cu nivelul de 18% înregistrat acum un deceniu. În al doilea rând, extinderea punctelor de lucru finanţată prin creditul furnizor a cauzat diminuarea capitalului de lucru, acest companii fiind foarte vulnerabile la încasarea tardivă a creanţelor de la CAS sau vânzarea lentă a stocurilor. Al treilea aspect esenţial se referă la creşterea dividendelor distribuite în perioada 2016-2017, nivelul cumulat al acestora ajungând la 1,1 miliarde de lei, aproape jumătate din totalul ultimului deceniu”, a spus Iancu Guda, Services Director, Coface România.

El a precizat că politica de reducere a preţurilor la medicamentele decontate de stat (aceasta culminând cu o lovitură majoră în anul 2015), precum şi decontarea din ce în ce mai lentă a facturilor CAS la finalul şi începutul fiecărui an (pe fondul tensiunilor acumulate în deficitul fiscal la nivel naţional), alimentează presiuni suplimentare asupra farmaciilor. Toate aceste riscuri sunt amplificate de suprareglementarea pieţei, de taxarea excesivă (taxa clawback) şi de tendinţa de reducere a preţurilor la medicamente. Riscul cel mai mare însă este la nivelul pacientului, pentru că toate aceste elemente generează lipsa multor medicamente din piaţă.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și