Consiliul Local (CL) al sectorului 3 ar putea aproba un buget local de peste 1,1 miliarde lei pe anul 2020.

0

Potrivit unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei din 10 februarie, consiliul Local  al sectorului 3 ar putea aprobă în şedinţa  un buget local de peste 1,1 miliarde lei pe anul 2020, iar  veniturile bugetului local al sectorului 3 se stabilesc în sumă de 1.183.138.160 de lei. La cheltuielile bugetului sectorului 3 este stipulată aceeaşi sumă.

În raportul proiectului de hotărâre se menţionează că, din totalul cheltuielilor bugetului local, la secţiunea de funcţionare sunt alocăţi 856.274.480 de lei, din care cheltuieli de personal 190.917.700 de lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii 216.567.390 de lei. Iar la secţiunea de dezvoltare sunt prevăzuţi 326.863.680 de lei.

Pe capitole bugetare structura este următoarea: Autorităţi publice şi acţiuni externe – cheltuieli de 207.836.380 de lei (190.130.380 de lei Primăria Sector 3 şi 17.706.000 de lei DGITL Sector 3), Alte servicii publice generale – cheltuieli de 7.806.100 de lei, Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi – suma de 89.619.500 de lei, Ordine publică şi siguranţă naţională – 5.919.680 de lei.

La Învăţământ este trecută suma de 233.650.390 de lei, la Sănătate – 135.000 de lei pentru cheltuielile de personal ale asistenţilor medicali comunitari, la Cultură, recreere şi religie – 158.075.570 de lei, din care la subcapitolul Întreţinere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement – cheltuieli de 83.930.570 de lei, la capitolul Asigurări şi asistenţă socială – 174.384.240 de lei pentru DGASPC sector 3.

La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se alocă 113.977.000 de lei, la Protecţia mediului – 165.123.000 de lei la Secţiunea de funcţionare transferuri pentru Direcţia Generală de Salubritate, la Transporturi – 26.545.000 de lei.

Cheltuielile instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii se estimează în sumă de 212.771.270 de lei.

La investiţiile din anul 2020 a Consiliului Local al Sectorului 3 stipulează la capitolul Autorităţi publice şi acţiuni externe suma de 69.771.010 de lei. Se propune amenajarea de noi locuri de parcare, respectiv terminarea construirii parcării subterane cu circa 700 de locuri. Se pune accentul pe creşterea siguranţei cetăţenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere, precum şi întocmirea de documentaţie
în vederea accesării fondurilor europene pentru diferite domenii. De asemenea, se va execută un pod rutier menit a fluidiza traficul rutier în zona de est a sectorului.

Suma de 52.625.490 de lei este folosită, în principal, pentru: finalizarea lucrărilor capitale de modernizare şi creştere a eficienţei energetice a unităţilor de învăţământ, lucrări specifice pentru dotarea şi autorizarea ISU a unităţilor de învăţământ, construirea unor complexe multifuncţionale pentru activităţi didactice şi sport la unităţi de învăţământ, etc.

Un alt capitol la care sunt trecute sume importante este Cultură, recreere şi religie, unde figurează 77.112.380 de lei, din care 70.000.000 de lei pentru modernizarea şi reabilitarea Parcului Pantelimon.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și