Proiectul pentru susţinerea sistemului public de pensii şi sistemului asigurărilor pentru şomaj

0

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 87,327 miliarde lei, iar la cheltuieli în aceeaşi sumă, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, procentul alocat pentru sistemul public de pensii şi sistemul asigurărilor pentru şomaj fiind de 7,9% din produsul intern brut, conform proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 publicat de Ministerul Finanţelor.

În ceea ce priveşte sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul se stabileşte la venituri în sumă de 162,337 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 137,860 milioane lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 24,477 milioane lei.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de circa 2,158 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 1,900 miliarde de lei credite de angajament şi în sumă de 1,900 miliarde de lei credite bugetare, cu un excedent de 256,93 milioane lei.

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 1,259 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 11,465 miliarde de lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 1,247 miliarde de lei.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

„Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se asigură repartiţia produsului intern brut pentru domeniul social ce priveşte sistemul public de pensii şi sistemul asigurărilor pentru şomaj. În anul 2020 pentru susţinerea acestor două sectoare se alocă 7,9% din produsul intern brut”, se menţionează în expunerea de motive a proiectului.

Pentru anul 2020, din totalul veniturilor bugetare estimate la 87,489 miliarde de lei, 86,9% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,2% din venituri nefiscale şi 12,9% din subvenţii de la bugetul de stat, respectiv suma de 11,309 miliarde de lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 87,327 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 162,337 milioane lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, sunt diminuate cu suma de 9,378 miliarde lei lei aferentă Pilonului II de pensii.

În anul 2020, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 87,465 miliarde lei, din care 87,327 miliarde lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 137,86 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale ( 0,2%).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,9% vor fi alocate pentru asistenţă socială şi 1,1% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt în sumă de 84,832 miliarde de lei, respectiv 7,5% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor, s-a avut în vedere o pensie medie lunară de 1.515 lei.

Pentru anul 2020 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost estimate la 3,416 miliarde lei, din care 37,4% vor proveni din cota parte din contribuţia asiguratorie pentru muncă destinată finanţării sistemului de asigurări pentru şomaj, 36,5% din cotă parte din contribuţia asiguratorie pentru muncă destinată finanţării fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi 26,1% din sume primite de la Uniunea Europeană (25,6%) şi venituri nefiscale (0,5%).

Din totalul veniturilor bugetare, circa 2,158 miliarde lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (63,2%) şi 1,258 miliarde aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (36,8%).

Pentru anul 2020, prin bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a prevăzut finanţarea unor cheltuieli în sumă totală de 1,912 miliarde de lei, din care 1,9 miliarde de lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (99,4%) şi 11,465 milioane de lei fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (0,6%).

Nivelul cheltuielilor ce se finanţează în anul 2020 din bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost stabilit avându-se în vedere în principal următoarele categorii de beneficiari şi cuantumuri medii lunare: 39.500 beneficiari de indemnizaţie de şomaj; 10.700 beneficiari de indemnizaţie de şomaj pentru absolvenţi, 652 lei indemnizaţie de şomaj medie lunară şi 250 lei indemnizaţie de şomaj lunară pentru absolvenţi.

Sursa: Financiarul.ro.

Citește și